Protikorupční strategie současné vlády

Dílna Protikorupční strategie současné vlády – vize, priority, výsledky pohledem Transparency International se uskutečnila 29. března 2012 v prostorách Auly FSS MU. Workshop pro osmdesát studentů vedli David Ondráčka (ředitel TI) a Radka Pavlišová (právnička TI).

Seznam diskutovaných témat:

Nový zákon o veřejných zakázkách
Justice a reforma státního zastupitelství
Veřejná správa a zákon o úřednících
Pravidla financování politických stran
Hospodaření s majetkem měst a obcí
Kontrola státních a městských firem