Fact-checking

Workshop Fact-checking zajišťuje tým projektu Demagog. cz. Ten ověřuje faktickou správnost výroků politiků, které zazní v Otázkách Václava Moravce. V rámci dílny Fact-checkingu se účastníci seznámí s celým procesem práce týmu Demagog.cz a sami si vyzkouší ověření výroků z vybrané relace Otázek Václava Moravce. V první části workshopu proběhne seznámení s metodologií projektu, účastníci si ujasní, co je faktický výrok a co ne. Naučí se, kde hledat relevantní zdroje, jaká jsou kritéria pro zařazení výroku do čtyř kategorií (pravda, nepravda, zavádějící a neověřitelné) a jak vypadá správný komentář. Na konkrétních případech se prodiskutují limity práce a problematické, hraniční body hodnocení. Druhá část workshopu bude ryze praktická. Účastníci budou v roli analytiků a vyzkouší si proces ověřování relace Otázek Václava Moravce. Expert mezi ně rozdělí faktické výroky a účastníci se pokusí najít relevantní zdroje, zanalyzovat výrok, napsat k němu komentář a vybrat hodnocení. Výstupy studentů poté projdou metodologickou kontrolou. Účastníci mohou v případě zájmu pokračovat v této práci jako součást týmu Demagog.cz.