Výuka kurzů v podzimním semestru zahájena

Byla zahájena výuka kurzů v podzimním semestru 2010. Studenti mohou navštěvovat kurzy zabývající se politickými procesy v perspektivě veřejné sféry – Management veřejné sféry a Rozhodování ve veřejné sféře. Se zájmovými organizacemi a jejich působením v České republice se budou setkávat v kurzu Praxe zájmové politiky. S tvorbou PR a komunikačních strategií vybraných institucí se pak studenti seznámí v kurzu Praktické politické public relations. Kurz Marketing politických kampaní nabídne studentům podrobné informace o oblasti politického marketingu.

Ve většině zmíněných kurzů vystoupí experti z praxe a pomohou studenty seznámit se stavem a fungováním probíraných témat v konkrétním kontextu a v reálných podmínkách

Bližší informace o kurzech v podzimním semestru 2010 naleznete v sekci Přehled kurzů.