Proplácení náhrad z kurzů POL495 Analýza policy a POL190 Komunální politika

Již několik měsíců probíhá sběr podkladů potřebných pro proplácení stáží v rámci POL495 Analýza policy a POL190 Komunální politika a desítky studentů již této možnosti využili. Všechny ostatní studenty zmíněných kurzů prosíme, aby potřebné formality vyřídili pokud možno do začátku nového semestru!