Prezentace projektu na veletrhu JobChallenge

Projekt Politologie pro praxi se společně s dalšími projekty v rámci OPVK uskutečňovanými na Fakultě sociálních studií představil na veletrhu JobChallenge jakožto inovace studijního programu zajímavá jak pro studenty z jiných oborů či fakult MU, tak i pro jejich potenciální zaměstnavatele.

Cílem veletrhu, který pořádá Masarykova univerzita, je poskytnout vystavujícím firmám možnost představit nabízené pracovní příležitosti a uplatnění atraktivní skupině mladých lidí, kteří disponují kvalitním vysokoškolským vzděláním.

Veletrh se uskutečnil v Kongresovém centru BVV (mapa zde) dne 10. listopadu 2010 od 9:00.

Fotografie z veletrhu: