Nový web

Dne 9. února byl spuštěn nový web projektu, který byl původně umístěn na stránkách Katedry politologie FSS MU. V současnosti probíhá jeho úprava a vkládání dat.