Projekt Politologie pro praxi zlepšuje vztah studentů k praxi

Po třech letech fungování bude letos na konci června úspěšně zakončen další z projektů OPVK na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity s názvem Inovace výuky na FSS MU – Katedra politologie (registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0452).

Cílem projektu bylo proměnit strukturu studia oboru Politologie tak, aby lépe odrážela požadavky trhu práce. Způsobem, jak toho dosáhnout, se stalo zavedení nových a aktualizace stávajících kurzů na bakalářském i magisterském stupni studia. Kurzy by měly i po ukončení projektu studentům poskytovat praktické zkušenosti z oboru, lépe odrážet priority pracovního trhu, a tedy i účinněji připravit posluchače na budoucí zaměstnání. Z hlediska náplně rozvíjel projekt především témata nejžádanější právě na pracovním trhu: public relations, projektové řízení v zájmových skupinách nebo manažerské kompetence v komunální politice.

Praktickým výstupem projektu je sada devíti výukových kurzů zaměřených na praktické znalosti a dovednosti, stejně jako praxe a stáže u potenciálních zaměstnavatelů. Dosud kurzy úspěšně absolvovalo více než sedm set studentů bakalářského a magisterského stupně, z toho přes čtyři stovky s výborným nebo velmi dobrým hodnocením.

Ve všech kurzech bylo do výuky pozváno přes sedmdesát externích lektorů z praxe, jejichž profese úzce souvisela s tématy vzdělávání (jednalo se zejména o zaměstnance ministerstev a dalších orgánů státní správy a samosprávy, soudů, neziskových organizací nebo soukromých firem). Právě tito experti z praxe se zpravidla také podíleli na přípravě studijních publikací a interaktivních videí v rámci osmi projektových kurzů, které budou studentům k dispozici i po ukončení projektu.

Součástí projektu byl rovněž systém studentských praxí a stáží, kdy se přes sto studentů zúčastnilo krátkodobých stáží u vybraných institucí a organizací nebo provádělo terénní výzkum. „Studentské praxe a stáže se postupně staly velmi oblíbenými, a to i přes náročnější administrativu s nimi spojenou. Studenti pochopili, že mají jedinečnou možnost získat finanční podporu pro zvyšování svých praktických kompetencí a znalostí nad běžný rámec studia. Mnozí z nich pak o přímou podporu usilovali opakovaně,“ říká vedoucí projektu Jiří Navrátil.

Mimo uvedené aktivity byl zejména poslední rok projektu ve znamení série sedmi workshopů, během nichž jednotlivé projektové kurzy organizovaly celodenní setkání s vybranými experty z praxe. Ti se mimo prověřování znalostí studentů soustředili na vybraná témata související s náplní kurzů. „Workshopy byly ze strany studentů hodnoceny velmi příznivě: důkazem je fakt, že dosud se jich účastnilo přes dvě stě z nich. Zamlouvá se jim především možnost strávit celý den soustředěnou prací s odborníky z praxe nad zajímavými tématy,doplňuje Navrátil.