Jarní kurzy projektu Politologie pro praxi jsou v plném proudu

Studenti se v jarním semestru setkávají ve čtyřech kurzech projektu Politologie pro praxi se zajímavými hosty.

V kurzu Analýza policy seznamují odborníci z ministerstev studenty s bezpečnostní, zdravotnickou, vzdělávací, zahraniční či imigrační politikou České republiky.

V Komunální politice představují experti například problematiku komunální politiky ve velkých městech a městských částech nebo vysvětlují vztah přirozené a přenesené působnosti v obcích či požadavky evropských právních předpisů na obce.

Ve Veřejných zakázkách se věnovala JUDr. Hana Doležalová druhu zadávacích řízení,  postupu při zpracování zadání veřejné zakázky či dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Od 15. 4. bude kurzy vést David Ondráčka, ředitel Transparency International.

V kurzu Volební kampaň v teorii a praxi, který je pojat jako workshop, vystupují studenti s vlastními návrhy fiktivních politických subjektů. Jejich činnost komentují přizvaní experti, kteří zajišťují volební kampaně skutečným politickým stranám, a dávají studentům praktické rady.

Fotky z kurzů si můžete prohlédnout zde.