Informace o inovaci výuky na katedrách Fakulty sociálních studií

Na stránkách rektorátu byly zveřejněny bližší informace o inovaci výuky jak na katedře Politologie, tak na dalších katedrách Fakulty sociálních studií.