Eliška Wagnerová v Rozhodování ve veřejné sféře

Posledním expertem z praxe, který studentům předával zkušenosti v kurzu Rozhodování ve veřejné sféře, byla významná česká právnička se zkušenostmi z vrcholných pozic českého soudnictví Eliška Wagnerová.

Klasický model – přednáška a diskuze se studenty – obohatila Wagnerová svými osobními zkušenostmi, podobně jako například Vladimír Špidla, který v kurzu proděkana Romana Chytilka v tomto semestru také vystoupil. Studenti Rozhodování ve veřejné sféře se v jarním semestru mohli při výuce setkat s předními českými odborníky z širokého spektra veřejného působení.

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout v sekci Média.

Hlavním cílem kurzu Rozhodování ve veřejné sféře je seznámit studenty s teorií a praxí rozhodování ve veřejné sféře. Vedoucí kurzu, PhDr. Roman Chytilek, Ph.D., představí v teoretické části výuky model Policy Paradox, praktickou část kurzu bude tvořit blok expertů, v jehož rámci budou studentům přednášet významní decision makeři z české veřejné sféry. Od studentů je vyžadována aktivní participace, například formou seminárních projektů, jejichž výstupy odprezentují na závěru semestru.