Web

Bližší informace o inovaci výuky na katedrách Fakulty sociálních studií naleznete i na stránkách rektorátu.

Více o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v jehož rámci je realizován projekt Politologie pro praxi, naleznete zde.

O novinkách v projektu Politologie pro praxi informují také newslettery Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.