Výukové DVD POL490

Kurz POL490 Volební kampaň v teorii a praxi – interaktivní workshop rozvíjí čistě praktickou zkušenost se způsobem plánování, organizace a realizace (nejenom) předvolební kampaně. Studenti v reálném čase pod vedením odborníků z praxe připravují vlastní kampaň, s jejíž pomocí se snaží oslovit a přesvědčit své spolustudující o tom, aby pro ně hlasovali. Součástí je samozřejmě příprava propagačních materiálů, jako jsou letáky, plakáty či video spoty.

Usnadnit jejich přípravu mají instruktážní videa, z nichž se studenti krok za krokem učí základům práce s profesionálním softwarem Adobe (Photoshop, Illustrator a Premiere). Součástí videí jsou i „cvičná data“, tedy objekty, se kterými se ve videích pracuje. Studenti tak mohou společně s videolektory provádět stejné operace. „Cvičná data“ jsou dostupná po přihlášení v ISu ve studijních materiálech předmětu a software Adobe je dostupný na vybraných PC na FSS.

Instruktážní videa vznikla pro účely kurzu „Volební kampaň v teorii a praxi – interaktivní workshop“ a díky podpoře v rámci projektu OP VK „Inovace výuky na FSS MU – Katedra politologie“ (CZ.1.07/2.2.00/07.0452).