Podzimní semestr

V podzimním semestru 2009 byly v rámci projektu podpořeny tyto kurzy: POL292 Management veřejné sféry pod vedením Mgr. Michala Pinka, Ph.D. pro studenty bakalářského studijního programu a pro studenty magisterského studijního programu POL497 Praxe zájmové politiky pod vedením doc. PhDr. Ing. Ondřeje Císaře, Ph.D. a Mgr. Anety Valterové, POL498 Rozhodování ve veřejné sféře pod vedením PhDr. Romana Chytilka, Ph.D., POL 505 Marketing politických kampaní pod vedením Mgr. Otty Eibla a Mgr. Anny Matuškové, Ph.D. a POL 550 Praktické politické public relations pod vedením Mgr. Barbory Petrové.

Všechny kurzy jsou prakticky zaměřeny, takže se studenti aktivně podílejí na chodu výuky svými výstupy. Dále v rámci výuky probíhá blok expertů, kde studentům externě přednáší další čeští odborníci na danou problematiku.

Informace týkající se náplně jednotlivých kurzů najdete v této sekci ve výše uvedených rubrikách.