Jarní semestr

V jarním semestru 2010 budou v rámci projektu podpořeny tyto kurzy: POL190 Komunální politika pod vedením doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. , POL490 Volební kampaň v teorii a praxi – interaktivní workshop pod vedením Mgr. Anny Matuškové, PhD. a Mgr. Otty Eibla, POL495 Analýza policy pod vedením doc. PhDr. Ing. Ondřeje Císaře, Ph.D. , a POL296 Veřejné zakázky pod přímým vedením odborníků z praxe – paní Hany Doležalové a pana Davida Ondráčky.

Všechny kurzy jsou prakticky zaměřeny, takže se studenti aktivně podílejí na chodu výuky svými výstupy. Dále v rámci výuky probíhá blok expertů, kde studentům externě přednáší další čeští odborníci na danou problematiku.

Informace týkající se náplně jednotlivých kurzů najdete v této sekci ve výše uvedených rubrikách.