O projektu

O projektu

Cílem projektu Inovace výuky na FSS MU – Katedra politologie je inovovat strukturu studia oboru Politologie tak, aby tato lépe odrážela požadavky trhu práce. Jeho náplní je inovace studijního programu Katedry politologie FSS MU pomocí zavedení nových a aktualizace stávajících kurzů na bakalářském i magisterském stupni studia. Tyto by měly studentům poskytovat větší praktickou zkušenost s předmětem jejich studia, lépe odrážet priority pracovního trhu, a tedy i účiněji připravil studující na budoucí zaměstnání. Projekt rozvíjí výukové větve, které byly z hlediska poptávky trhu vyhodnoceny jako nejžádanější: Public relations, Projektové řízení v zájmových skupinách, nebo manažerské kompetence v komunální politice. Praktickým výstupem projektu je sada výukových kurzů zaměřených na praktické znalosti a dovednosti, a dále praxe a stáže u potenciálních zaměstnavatelů.

Projekt byl zahájen 1. 7. 2009 a potrvá do 30. 6. 2012.

Tento projekt (reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0452) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.