FAQ

Pro nové zájemce i stávající studenty EkoInkubátoru jsme zpracovali nejčastější otázky a odpovědi.

Jak jsou předměty EI koncipovány?

Snahou projektu je, aby nabízené kurzy byly co nejvíce prakticky orientované. To se týká např. předmětů Právo pro environmentální podnikání I. a II. (předměty vedou kolegyně z Ekologického právního servisu interaktivní formou), Projektového řízení (v tomto kurzu si vyzkoušíte v rámci e-learningové aplikace řízení projektu, obsahem projektu je stavba pasivního domu). Máte možnost naučit získávat finanční prostředky v předmětu Fundraising. Můžete se zúčastnit dvou jednodenních exkurzí po ČR a jedné dvoudenní do zahraničí a dozvědět se tak něco o existujících úspěšných environmentálních projektech.

Jsou kurzy EI přednášeny odborníky z praxe?

Ano, např. Petr Machálek (vede kurz Fundraising) byl dlouholetým fundraiserem NO Hnutí Duha a nyní je jejím ředitelem. Právo pro environmentální podnikání I. a II. přednáší kolegyně z Ekologického právního servisu. Závěrečný kurz Tvorba environmentální podnikatelského záměru je postaven na konzultaci koučů z praxe (např. kouč environmentalista z Veronici- Mojmír Vlašín, kouč podnikatel z Jihomoravského inovačního centra – Miloš Sochor, kouč marketér ze společnosti SITA – Pavel Vik, kouč právník z Ekologického právního servisu – Jiří Nezhyba).

Co je to environmentální podnikání?

Jedná se o volné synonymum pro “zelené podnikání” (Green business). Jde o podniky, jejichž činnost je šetrnější k životnímu prostředí ve dvou směrech. Privní skupinou jsou podniky produkující ekologicky šetrné produkty. Šetrnost je měřena relativně ke konvenčním produktům. Ekologicky šetrné produkty mohou mít podobu spotřebního zboží i ekologicky příznivějších technologií (tj. investiční zboží). Řadí se sem také poskytování služeb, např. v oblasti ekoturistiky či ekologického poradenství pro podnikovou sféru apod. Druhou kategorii environmentálního podnikání tvoří podniky, které vyrábějí produkty za pomocí technologie, která má výrazně menší negativní dopady na životní prostředí. Příkladem mohou být producenti biopotravin nebo producenti “zelené” energie jako jsou bioplynové stanice, solární a větrné elektrárny. Samozřejmě je běžné, že podniky vytváří jak “zelené” produkty, tak při jejich výrobě používají “zelené” technologie. Nejde tedy o vzájemně výlučné skupiny. V praxi pak u “environmentálních podniků” velmi často nalezneme ještě další společnou charakteristiku, která s ochranou životního prostředí přímo nesouvisí, a tou jsou pozitivní sociální dopady na prostředí, ve kterém podnik působí.

Mohu se přihlásit do EkoInkubátoru (EI) od jarního semestru?

Ano, můžete. Standardní běh projektu je podzim – jaro – podzim, nicméně nabízené jednotlivé předměty můžete absolvovat i ve dvou semestrech (jaro a podzim), nebo si studium EI prodloužit namísto standardních tří na čtyři semestry. Hlavní pravidlo je, abyste závěrečný předmět EI “Tvorba environmentálního podnikatelského záměru”, který je vyučován na podzim, absolvovali jako poslední předmět.

Mohu se přihlásit, když vím, že pojedu na studium do zahraničí?

Účast EI lze přerušit na jeden i více semestrů, proto se přihlásit můžete.

Jak dlouho EI poběží?

Naším cílem je zajistit dlouhodobou existenci EI. Máme jistotu, že projekt bude ve stávající podobě existovat určitě do června 2012. Pracujeme na tom, aby o po tomto datu projekt plně fungoval i v dalších letech. Pokud by se nám ale nepodařilo získat granty a dotace, pak platí, že po dalších pět let musí projekt existovat alespoň v omezeném rozsahu, což je dáno požadavkem Ministerstva školství.

Stačí se zapsat do balíku EKOINKUBÁTOR, nebo si musím zapsat i jednotlivé předměty?

Je třeba, abyste provedli obojí. Pomocí zapsaní se do balíku témat EKOUNKUBÁTOR (vedený fakultou Sociálních studií) získáte výhody řádných účastníků projektu (skripta zdarma k některým předmětům, úhradu většiny nákladů spojených s exkurzemi, certifikát, přednostní zápis do předmětů, při zaplnění jejich kapacity). Předměty, které EI nabízí jsou standardními předměty MU, proto se jejich zápis i celý průběh řídí pravidly MU (za předměty tedy získáváte i kredity). Zápis jednotlivých předmětů vám také umožňuje zvolit si ty předměty, které vás nejvíc zajímají.

Mohu si zapsat jen některé z nabízených předmětů EI bez toho, abych se stal(a) řádným účastníkem celého EI?

Ano, ale přijdete o výhody uvedené výše.

Jak velká je časová zátěž projektu?

Pro úspěšné zakončení EI a k získání certifikátu musíte absolvovat 5 povinných + 2 volitelné předměty tak, jak jsou popsány v “Průvodci” na stránkách projektu. Standardní rozložení této studijní zátěže jsme naplánovali na tři semestry. To proto, abyste mohli EI stihnout při studiu svých oborů. Jak je vysvětleno v předchozím textu, časovou zátěž si můžete sami přizpůsobit tím, že studium EI zkrátíte na 2 nebo prodloužíte na 4 či 5 semestrů.

Je EI vhodný pro mé zaměření studia, pro můj studijní obor?

EI jsme koncipovali tak, aby se do něj mohli zapojit zájemci z jakékoliv fakulty MU. Proto je systém jeho studia (požadavky na povinné kurzy) rozdělen do tří skupin, a to na studenty ESF MU, FSS MU a studenty ostatních fakult.

Kde probíhá výuka EI?

Většina předmětů probíhá na Fakultě sociálních studií (Joštova 10), ostatní na Ekonomicko-správní fakultě (Lipová 41a).

Je EI zdarma?

Ano. Za žádný z kurzů si neplatíte. Pokud se stanete řádnými členy EI, tak naopak vám budou některé náklady uhrazeny z rozpočtu projektu (viz poznámka výše). Jedinou výjimkou jsou exkurze (v ČR a v zahraničí), kde si možná malou část nákladů (např. vstupné) budete muset uhradit sami. Pokud by toto pro vás představovalo problém, exkurze pro vás nebude povinná.

Mohu studovat EI a současně se přihlásit na Letní školu EkoInkubátoru?

Letní škola EI je výrazně zkrácená podoba denní formy EI a je určena především studentům mimo MU anebo studentům, kteří kvůli svému časovému vytížení nemohou navštěvovat denní formu. Přihlásit se současně do obou forem nelze.

Pošlete svůj dotaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Nadpis otázky

Vaše otázka